Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposoby gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych dotyczących osób fizycznych („Użytkowników”) korzystających z niniejszej witryny („Witryna”) przez firmę IPSEN CONSUMER HEALTHCARE S.A.S, 479 322 356 RCS Nanterre – SIRET (numer rejestracyjny spółki we Francji) 479 322 356 00029 – kod APE (kod głównej działalności we Francji): 4646Z – numer VAT: FR 86 479 322 35665; adres: quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Francja (“IPSEN”); oraz sposoby gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych osób kontaktujących się z firmą Ipsen Poland sp. z o.o., adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, będącymi administratorami danych.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE BYĆ OKRESOWO ZMIENIANA, MODYFIKOWANA LUB W INNY SPOSÓB AKTUALIZOWANA BEZ UPRZEDZENIA. Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) Użytkownika zawsze będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w chwili ich pozyskania.

1. Gromadzone Dane Osobowe:

IPSEN może zbierać Dane Osobowe (obejmujące m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w momencie, gdy Użytkownik kontaktuje się z IPSEN za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie („Dane Osobowe”). Jeżeli Użytkownik chce skontaktować się z firmą IPSEN i/lub otrzymywać od niej informacje, powyższe kategorie Danych Osobowych są obowiązkowe.

2. Wykorzystanie Danych Osobowych:

Przekazując Dane Osobowe, Użytkownik zwraca się do spółki IPSEN o:

  • Udzielenie odpowiedzi na komunikaty i/lub wiadomości e-mail Użytkownika, tam gdzie to konieczne.

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów firmy IPSEN, głownie w celu poprawy interakcji z Użytkownikiem poprzez weryfikację treści informacji zamieszczonych na Witrynie oraz w celach udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkownika, w tym zapytania odnoszące się do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika na Witrynie.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom z IPSEN, jak również naszym partnerom i dostawcom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym do dostawców usług informatycznych (np. usługa hostingu jest prowadzona przez Amazon Web Services, Inc.), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w każdym przypadku z zachowaniem przez IPSEN właściwych zabezpieczeń, aby zapewnić, że strony trzecie spoza EOG gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany RODO oraz obowiązującym prawem lokalnym. Oprócz powyższych przypadków, Dane Osobowe Użytkownika nie będą sprzedawane, przekazywane osobom trzecim ani w żaden inny sposób rozpowszechniane bez zgody Użytkownika, chyba że będą tego wymagały obowiązujące przepisy, nakaz sądowy lub uregulowania władz, bądź ujawnienie tych informacji będzie konieczne na potrzeby wszelkiego rodzaju postępowań karnych lub innych przewidzianych prawem postępowań w kraju Użytkownika lub poza jego granicami.

3. Okres przechowywania Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane i przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty późniejszego z następujących zdarzeń: (i) pozyskania Danych Osobowych lub (ii) naszego ostatniego kontaktu z Użytkownikiem.

4. Bezpieczeństwo

Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane na bezpiecznych serwerach i traktowane jako ściśle poufne.

5. Prawo dostępu, korekty i sprzeciwu

Użytkownik ma prawo dostępu, korygowania, usuwania, ograniczania wykorzystania, wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego Danych Osobowych oraz otrzymania elektronicznej kopii Danych Osobowych w celu przekazania ich innej firmie – prawo do przenoszenia danych (w zakresie, w jakim pozwala na to obowiązujące prawo). W przypadkach, gdy przetwarzamy Dane Osobowe na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: www.uodo.gov.pl, jeśli uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli Użytkownik chce się z nami skontaktować w sprawie wykorzystywania przez nas Danych Osobowych Użytkownika lub skorzystania z przysługujących mu praw dotyczących Danych Osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres email: consent@ipsen.com, kontakt z kierownikiem IPSEN ds. prywatności danych jest możliwy pod adresem: dataprivacy@ipsen.com. Kontaktując się z nami, należy wskazać powód kontaktu . Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym nas wymogom prawnym i etycznym dotyczącym sprawozdawczości, składania dokumentów lub ich przechowywania. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a jego Dane Osobowe będą przechowywane wyłącznie w tym celu.

6. Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza Witryna wykorzystuje anonimowe metody analityczne, w tym pliki cookie generowane przez Google Analytics. Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu Użytkownika przechowujące informacje na temat nawigacji Witryny przez Użytkownika.

Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym urządzenia i nie powodują na nim żadnych uszkodzeń. Pliki cookie umożliwiają nam automatyczne gromadzenie określonych danych Użytkownika podczas korzystania przez niego z Witryny, dzięki nim IPSEN CHC może usprawniać sposób użytkowania Witryny; dane te obejmują:

  • Adres IP Użytkownika (adres ten, umożliwiający dostęp do Internetu, przypisany jest do urządzenia Użytkownika przez dostawcę usług internetowych, a informacje te, zmieniające się wraz z sesją Użytkownika;
  • Datę i godzinę wizyty Użytkownika na Witrynie;
  • System operacyjny urządzenia Użytkownika oraz jego przeglądarkę;
  • Sposób uzyskania przez Użytkownika dostępu do Witryny.

Niniejsza Witryna korzysta z kilku rodzajów plików cookie:

  • Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi bezpiecznego poruszania się po Witrynie i korzystania z jej funkcji.
  • Pliki cookie poprawiające wydajność: Te pliki cookie gromadzą informacje analityczne o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, np. które strony są przez nich najczęściej odwiedzane, a także czy otrzymują komunikaty o błędach z Witryny. Obejmują one analityczne pliki cookie generowane przez Google Analytics.

Te typy plików cookie nie gromadzą informacji bezpośrednio identyfikujących Użytkowników, za to wykorzystują liczby i kody. Informacje te służą wyłącznie do administrowania Witryną i poprawy komfortu Użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane do tworzenia profili Użytkowników ani do wyświetlania reklam ukierunkowanych.

IPSEN CHC korzysta z trwałych plików cookie i plików cookie sesji. Pliki cookie sesji są aktywne tylko w czasie wizyty Użytkownika i usuwane w momencie zamknięcia przez Użytkownika przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na twardym dysku Użytkownika po opuszczeniu przez niego Witryny do momentu, aż Użytkownik je ręcznie usunie lub zostaną one skasowane przez przeglądarkę po upływie określonego czasu.

Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na stosowanie plików cookie wykorzystywanych przez Witrynę.

Użytkownik może jednak dostosować ustawienia tak, by wyłączyć pliki cookie, zmieniając ustawienia plików cookie w poszczególnych przeglądarkach:

Jeśli ustawienia przeglądarki odrzucają stosowanie plików cookie, Użytkownik musi przyjąć do wiadomości, że niektóre elementy graficzne mogą wyświetlać się nieprawidłowo lub może być niemożliwe stosowanie określonych aplikacji.

Witryna zawiera pliki cookie analizujące jej działanie typu „Google Analytics”. Są one wykorzystywane do monitorowania działania Witryny, np. w celu ustalenia liczby wizyt na stronie oraz liczby użytkowników Witryny. Usługi analityczne dotyczące witryn internetowych mogą być zaprojektowane i obsługiwane przez osoby trzecie. Informacje zawarte w tych plikach cookie są wykorzystywane do analizowania zachowań Użytkownika i służą optymalizowaniu jego doświadczenia bądź określeniu obszarów na Witrynie, które mogą wymagać prac konserwacyjnych. Informacje te są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Aktywacja plików cookie wymaga zgody przez Użytkownika dokonywanej kliknięciem.

Polityka plików cookie i prywatności IPSEN CHC może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Zachęcamy Użytkownika do okresowego zapoznawania się z tymi informacjami prawnymi, aby móc dowiedzieć się o wszelkich możliwych modyfikacjach.

Firma IPSEN nie będzie przechowywała zebranych danych osobowych (identyfikatora pliku cookie) przez okres dłuższy niż trzynaście miesięcy. Wchodząc na Witrynę, klikając przycisk OK przy formularzu zgody, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie poprawiających wydajność na jego urządzeniu.

Aby uniemożliwić rejestrację plików cookie, prosimy nie klikać na przyklejony pasek.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmieniona w styczniu 2020 r.